Finansowanie i pozostałe usługi

Pozyskiwanie funduszy dla MŚP

Oferujemy  doradztwo, pomoc  i pośrednictwo w zakresie źródeł pozyskiwania kapitału dzięki współpracy z czołowymi instytucjami w Polsce.

finansowanie2.jpg

  • pomagamy przedsiębiorstwom z sektora SME w uzyskaniu opłacalnego finansowania (tj. m.in. kredytów obrotowych, inwestycyjnych i hipotecznych, pożyczek, leasingu środków trwałych),
  • doradzamy przy zmianie instytucji finansowej lub formy źródła finansowania,
  • poszukujemy najlepszej oferty w zakresie ubezpieczeń transakcji, 
  • inicjujemy i wspieramy procedurę pozyskiwania dotacji z funduszy unijnych dla przedsiębiorców.
     

Dlaczego warto?

  • Kompleksowa, profesjonalna pomoc
  • Wieloletnie, poparte sukcesami doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych
  • Współpraca z wiodącymi instytucjami w kraju
  • Dedykowane rozwiązania dla sektora MŚP


Zapytaj o usługę

 

 

Wywiad gospodarczy

Usługa wywiadu gospodarczego polega na weryfikacji potencjalnych i aktywnych kontrahentów oraz dłużników, w stosunku do których dotychczasowe działania windykacyjno - prawne nie przyniosły rezultatu.

W zależności od zakresu wywiadu sprawdzeniu i ocenie podlega kondycja finansowa przedsiębiorcy, jego wiarygodność płatnicza i stan majątkowy. Zbierane są opinie w otoczeniu gospodarczym pod kątem rzetelności biznesowej. Wywiad może mieć formę uproszczoną lub poszerzoną zależnie od jego celu i potrzeb.

Najszerszy zakres wywiadu obejmuje informacje zebrane przez detektywa. Wywiad gospodarczy może być zarówno skutecznym narzędziem prewencyjnym jak i umożliwić ustalenia majątkowe w celu zaspokojenia roszczeń wierzyciela - przed egzekucją, w trakcie, a nawet po niej.


Zapytaj o usługę

 

Zostaw nam swój numer

Oddzwonimy!