KOW SECURITY - Ochrona wierzytelności

W związku z czasami jakie nastały i z tym co się dzieje na rynku i co będzie się dziać proponuje Panu/Pani system kompleksowej ochrony wierzytelności KOW Security

Stała obsługa windykacyjna zapewnia:

 • narzędzia prewencyjne mające zapobiegać powstaniu trudno ściągalnych należności (pieczęć prewencyjna, weryfikacja kontrahenta, sprawdzanie nowych Klientów),
 • monitorowanie płatności, wysyłanie wezwań do zapłaty i ich telefoniczny monitoring, telefony z przypomnieniami o terminach płatności
 • skuteczna windykacja / zakup wierzytelności
 • obsługę prawną i konsultacje prawne
 • weryfikacja w KRD / BIG / BIK / Giełdy wierzytelności
 • dane finansowe w przypadku spółek

Co powinna zawierać dobrze przeprowadzona weryfikacja kontrahentów

Informacje niezbędne do oceny kontrahenta to przede wszystkim:

 • czy firma ma aktualny wpis do CEIDG lub KRS
 • kto jest uprawniony do reprezentowania firmy
 • z jakimi podmiotami i osobami firma jest powiązana. Czy te powiązania można traktować "pozytywnie" czy "negatywnie"
 • czy firma miała w przeszłości problemy z płynnością i regulowanie należności
 • czy firma występuje w rejestrach niesolidnych płatników i na branżowych giełdach wierzytelności
 • czy prowadzone są przeciwko firmie postępowania sądowe i/lub egzekucyjne
 • czy firma jest znana na rynku windykacyjnym

Abonament miesięczny od 300 zł

Zapraszam do skorzystania z naszych usług.

Szanowny Panie / Pani / Państwo

Przedsiębiorcy są przyzwyczajeni do zmieniających się warunków działania. Koniunktura ma swoje cykle - gospodarka raz przyspiesza, raz zwalnia. Zdarzają się jednak sytuacje drastyczne, których nie da się przewidzieć. Przerywają one łańcuchy dostaw, z dnia na dzień zmieniają reguły gry. Na taki szok nie można się przygotować, ale można złagodzić jego skutki.

Radzimy, aby w obliczu turbulencji przede wszystkim zachować spokój i wdrażać typowe dla czasów kryzysu mechanizmy ochronne: rutynowe sprawdzanie kontrahentów, stałe monitorowanie ich kondycji płatniczej, pilnowanie należności i odzyskiwanie długów, jeśli już się zdarzą.

Marzeniem chyba każdego przedsiębiorcy jest to, aby wszyscy jego kontrahenci byli rzetelni, słowni i wypłacalni. Doświadczenie pokazuje jednak, że bez względu na to, w jakiej fazie cyklu znajduje się gospodarka - czy akurat przyspiesza, czy zwalnia - zdarzają się sytuacje, w których nasi biznesowi partnerzy mają problemy z dotrzymaniem słowa i realizowaniem płatności w umówionym terminie. To z kolei może prowadzić do sytuacji, w których także nasza firma utraci płynność finansową i będzie miała problemy z regulowaniem swoich należności. Tak rodzą się zatory płatnicze, które teraz, gdy gospodarka ostro hamuje, stają się jeszcze większym problemem przedsiębiorców niż zazwyczaj.

Jak tłumaczą się firmy, które zalegają z płatnościami? Deklarują , że same nie otrzymują płatności, więc nie mają z czego płacić swoim kontrahentom. Ale większość stosuje politykę kredytowania się kosztem podmiotów, z którymi współpracuje.

Podkreślamy, że w relacjach z kontrahentami wyrozumiałość i cierpliwość powinny mieć swoje granice. Droga do odzyskiwania należności może być rozciągnięta w czasie i mieć kilka etapów - od polubownych, takich jak telefon, e-mail czy sms z przypomnieniem o płatności, po wezwanie do zapłaty. Czasami skuteczniejsze może okazać się np. pismo wysłane w imieniu wierzyciela przez taką firmę jak Empira. To nie tylko wezwanie do zapłaty, ale też ostrzeżenie. Najważniejsze jednak to nie dopuścić do sytuacji, w której inny przedsiębiorca finansuje swoją działalność naszym kosztem.

Radzimy, by uważniej przyglądać się nowym klientom i kontrahentom i zalecamy, aby przed przyjęciem zlecenia przejrzeć wpis danego przedsiębiorstwa w bazie CEIDG czy KRS. Warto wejść na stronę internetową i sprawdzić, czy są na niej wszystkie dane firmy. Tego typu samodzielny monitoring w różnych źródłach może jednak zabrać dużo czasu i okazać się niewystarczający. Warto zatem korzystać z instrumentów, które automatyzują i rozszerzają ten proces o wiele innych baz, do których trafiają informacje o przedsiębiorcach. W związku z tym zachęcamy do skorzystania z naszej usługi KOW Security która niewątpliwie poprawi wiedzę na temat Waszych kontrahentów i pomoże podjąć stosowne kroki w celu poprawy przepływów wierzytelności.

Zapraszamy do współpracy.

Warianty pakietu KOW Security

Usługa

Brązowy

Srebrny

Złoty

Platynowy

Pieczęć prewencyjna

Tak

Tak

Tak

Tak

Weryfikacja Kontrahenta*

10

20

30

40

Monitorowanie płatności,
prewindykacja telefoniczna

-

-

-

Tak

Wysłanie wezwań do zapłaty

5

10

20

30

Windykacja / zakup wierzytelności

Tak

Tak

Tak

Tak

Weryfikacja
KRD / BIG / GIEŁDA

10

20

30

40

Pozyskiwanie danych
finansowych spółek

5

10

15

20

Konsulatacje prawne

3

5

8

10

Cena netto

300

500

800

1000

*) w ramach usługi weryfikacji kontrahenta wykonywane jest :

 • sprawdzenie statusu przedsiębiorcy,
 • aktualizacja danych teleadresowych,
 • ustalenie powiązań kapitałowych i osobowych,
 • sprawdzenie w bazach BIG (KRD i BIG Info Monitor),
 • figurowanie na giełdach długów,
 • research internetowy - opinie o przedsiębiorcy,
 • figurowanie w rejestrze podatników VAT,
 • ustalenie istnienia ewentualnych zaległości podatkowych,

Zostaw nam swój numer

Oddzwonimy!