Kupno wierzytelności

Kupujemy wierzytelności bezsporne – udokumentowane w sposób niebudzący zastrzeżeń, pod warunkiem wypłacalności dłużnika (według oceny ryzyka). Każda oferta jest przygotowywana indywidualnie.
 

kupno wierzytelnosci.jpg


Transakcja kupna wierzytelności wymagalnej może zostać zrealizowana w oparciu o zlecenie dłużnika, zawarte w umowie faktoringu odwróconego. Cała transakcja opiera się wówczas na porozumieniu wszystkich stron: dłużnika, zbywcy i faktora.

Dlaczego warto?

  • Możliwość szybkiego pozyskania środków na dokonanie niezbędnych zakupów i inwestycji
  • Przejęcie przez naszą firmę ciężaru doprowadzenia do spłaty zobowiązania przez odbiorcę/dłużnika
  • Dążenie do najpełniejszej realizacji oczekiwań wszystkich zainteresowanych
  • Elastyczne, atrakcyjne warunki


Zapytaj o usługę

Zostaw nam swój numer

Oddzwonimy!